Met gevoel voor onderwijs en lesmethoden schrijf ik teksten voor scholieren en trainingsmodules voor specialistisch werk in technische bedrijven.

  • Global Manufacturing Training
    Tech Writer – ExxonMobil Rotterdam
    exxon
  • Teksten Rolmodellen Regionale Careerday – OTC Haaglanden
    careerday
  • Co-auteur SPECS, onderwijsmethode NatuurScheikunde – ThiemeMeulenhoff.