Aanbieden op meerwaarde, gunningscriteria: met dit aanbestedingsjargon krijgen aanbiedende partijen in de GWW-sector steeds vaker te maken. Niet de inschrijvingsprijs maar de meerwaarde die wordt geboden is steeds vaker doorslaggevend voor een succesvolle aanbesteding.

Als lid van tenderteams schrijf ik overtuigende aanbestedingsdocumenten die naadloos aansluiten op de EMVI-criteria en prettig leesbaar zijn voor de beoordelaars.

 

  • Kwaliteitsdocumenten Reconstructie Neherkade te Den Haag, CFE Nederland BV

verkeershinder

verkeershinder

 

  • EMVI Kwaliteitsdocument, Plan van Aanpak Natuurvriendelijke Oevers Maas, 2e tranche – Van Oord Nederland bv

  • EMVI Kwaliteitsdocument, Projectvoorstel Natuurontwikkeling Amerongse Bovenpolder – Van Oord Nederland bv