Latest Blog Posts / Page 2

Aanbesteding Onderhoud Wegmarkeringen

 

Samen met TTF-MC is voor de Vermeulen Groep een plan van aanpak opgesteld voor de aanbesteding van Onderhoud Wegmarkeringen 2017-2018  door de gemeente Haarlemmermeer.

november 2016

Diefdijklinie

Negentiende eeuw herleeft bij Asperen

Dit jaar was een deel van de Nieuwe Hollandse Dijklinie toe aan een grondige opknapbeurt. De 23 kilometer lange Diefdijklinie tussen Gorinchem en Everdingen is versterkt en weer klaar voor de toekomst. Het roemruchte verleden is daarbij niet uit het oog verloren. Op 24 september vond de feestelijke opening plaats bij de gerestaureerde loopgraven bij fort Asperen. Lees verder

Maandblad H2O, oktober 2016

METS TRADE groter dan ooit

’s Werelds grootste evenement voor toeleveranciers in de watersport blijft groeien. De organisatie verwacht 22 duizend deelnemers uit meer dan honderd landen. Met ruim 1400 exposanten uit alle windstreken is de METSTRADE Show met recht een wereldwijd toonaangevend maritiem evenement in het mooie Amsterdam. Lees verder

HISWA Magazine, oktober 2016

 

Water aan Boord

 

Water máken van zee- en rivierwater is niet eens het grootste probleem aan boord. De beperkte ruimte voor de installatie en voor al het leidingwerk maakt het ontwerp van een waterinstallatie aan boord tot een lastige puzzel. Voor zeevarende kraanschepen komen daar zware eisen van de offshore olie- en gasindustrie bij. Ga er maar aan staan! Lees verder

Maandblad H2O, september 2016

Grondwateronttrekking Delft

De gemeente Delft begint in het voorjaar van 2017 met het afbouwen van de onttrekking van grondwater op het DSM-terrein in Delft-Noord. DSM heeft de grote hoeveelheden grondwater niet meer nodig. Het oppompen en afvoeren kost de gemeente Delft veel geld: jaarlijks bijna 3 miljoen euro. Het verminderen van de grondwateronttrekking heeft gevolgen voor het grondwater in Delft. In de hele stad kan de grondwaterstand gaan stijgen. Dat kan schade veroorzaken aan gebouwen en in laag gelegen wijken kan het leiden tot wateroverlast. De afbouw van de onttrekking van het grondwater moet daarom heel zorgvuldig gebeuren.

Voor de website van de Gemeente Delft zijn webteksten gemaakt waarmee de inwoners van Delft geinformeerd worden over het afbouwen van de grondwateronttrekking.

Trillingen niet onderschatten

juni 2016  lees artikel klik hier

VGProfessional

Inrichting jachthavens over andere boeg

Jachtbouw voor de nieuwe generatie

Het is inmiddels geen nieuws meer. Ruim 50 procent van de botenbezitters is ouder dan 65 jaar en het botenbestand vergrijst in hetzelfde tempo mee. De nieuwe generatie bootbezitters wil meer gebruiksgemak en luxe aan boord, hecht aan duurzame technieken en wil zelf minimaal onderhoud plegen. Nederlandse jachtbouwers staan voor de opgave om in te spelen op deze ontwikkeling. Lees verder

HISWA Magazine, april 2016

 

« Newer Posts